Session 2021-22

Sl. No. Name of students Roll No.
1 Prateek Kumar 21M001
2 Ashutosh Ishwar 21M002
3 Shristy Sonam 21M003
4 Rinkesh Kumar 21M004
5 Ranjan Kumar 21M005
6 Risika Sinha 21M006
7 Faizan Anwer 21M007
8 Prerna Singh 21M008
9 Shivani Kumari 21M009
10 Akarshan Prakash 21M010
11 Swati Rani 21M011
12 Aasifa Saberi 21M012
13 Afridi Kamal 21M013
14 Sanober Jamal 21M014
15 Gaurav Kumar 21M015
16 Saurabh Kumar 21M016
17 Chandan Kumar 21M017
18 Dhananjay Kumar Roy 21M018
19 Bikram Bose 21M019
20 Raj Lakshmi 21M020
21 Lakshmi Kumari 21M021
22 Raman Kumar 21M022
23 Raj Aryan 21M023
24 Sweta Kumari 21M024
25 S Rahat Hassan 21M025
26 Sumit Kumar 21M026
27 Kumari Shruti 21M027
28 Shivangi 21M028
29 Kumkum Bharti 21M029
30 Neha Kumari 21M030
31 Anjuli Kumari 21M031
32 Ashish Yadav 21M032
33 Saumya Rani 21M033
34 Abhinav Vishwas 21M034
35 KM Mansee 21M035
36 Khyati Choudhary 21M036
37 Shivangi 21M037
38 Rishabh Alok 21M038
39 Gaurav Nayan 21M039
40 Jaya Sharma 21M040
41 Sumaiya Imdad 21M041
42 Himanshu Kumar 21M042
43 Aishwariya Padhy 21M043
44 Gulshan Kumar 21M044
45 Javed  Jafri 21M045
46 Arjumand Kalim 21M046
47 Harsh Kushwah 21M047
48 Smarika Preshi 21M048
49 Archna Sharma 21M049
50 Sunny Ray 21M050
51 Jyoti Priya 21M051
52 Amritesh Kumar 21M052
53 Rashu Jha 21M053
54 Abhiya Gupta 21M054
55 Anant Kumar 21M055
56 Md Azad Alam 21M056
57 Prerna Kumari 21M057
58 Anubhuti Arya 21M058
59 Subhanjali Verma 21M059
60 Ritul 21M060
61 Khushi Gupta 21M061
62 Dadas Anjali Lalasaheb 21M062
63 Kamble Nainish Rajkumar 21M063
64 Niranjan Kumar 21M064
65 Rizwana Khanam 21M065
66 Hemans Kumari 21M066
67 Akanksha Priya 21M067
68 Siddique Ahmad 21M068
69 Aayush Kumar Vidyarthi 21M069
70 Harsh Wardhan 21M070
71 Neha 21M071
72 Meghna 21M072
73 Sristi 21M073
74 Yashgopal Raut 21M074
75 Nibeadita Biswas 21M075
76 Nalawade Srushti
Chandkiran
21M076
77 Anjali Priyadarshi 21M077
78 Misha Kumari 21M078
79 Shivkant Singh 21M079
80 Kritika Kashyap 21M080
81 Suraj Vaibhav 21M081
82 Preeti Priya 21M082
83 Tejpal Sah 21M083
84 Anshu Priya 21M084
85 Shalvi Vikram 21M085
86 Rituraj Ganga 21M086
87 Satyam Kumar 21M087
88 Rohit Kumar 21M088
89 Aanchal Soni 21M089
90 Shubham Kumar 21M090
91 Pooja Kumari 21M091
92 Sanskriti Shreya 21M092
93 Megha Karn 21M093
94 Raghav Agrawal 21M094
95 Anukul Kumar 21M095
96 Bhavika Verma 21M096
97 Subham 21M097
98 Mrudul Pramod Palshikar 21M098
99 Neha Raj 21M099
100 Nikhil Kumar 21M100