Teaching Staff

1.      ANATOMY
POSTNAME
Prof.Dr. M. Yousuf Sarwar
Asso. Prof.Dr. Vishwajeet Kumar
Asstt. Prof.Dr. Anand Kumar
Dr.  Rajeev Kumar Kanchan
TutorDr. Naveen Kumar
Dr. Utkarsh Raj
Dr. Shankar Dayal Singh
2.      PHYSIOLOGY
POSTNAME
Prof.Dr. Rajendra Kumar Yadavrao Thorat
Asso. Prof.Dr. Abdul Rahman Hasan
Asstt. Prof.Dr. Abhishek Kumar
TutorDr. Khushboo Kumari
Dr. Shwetabh Shree
Dr. Shyam Kumar Jha
3.      BIOCHEMISTRY
POSTNAME
Prof.Dr. Rajni
Asso. Prof.Dr. Ram Ranjan Singh
Asstt. Prof.Kamala Kanta Parhi
Alok Kumar
TutorDr. Anupam Kumar
Dr. Mukesh Patel
Dr. Sunit Kumar Singh
4.      PHARMACOLOGY
POSTNAME
Prof.Dr. Gopa Biswas
Dr. Manish Kumar Prasad
Asst. Prof.Krishna Pandey
TutorDr. Sanjay Kumar
Dr. Shubham Kumar
5.     PATHOLOGY
POSTNAME
Prof.Dr. Baidya Nath Thakur
Dr. Rajeev Kumar
Asso. Prof.Dr. Shiva Kant Jha
Dr. Kumar Suneet
Asst. Prof.Dr. Abhishek Anand
Dr. Kumari Bashundhara Lata
Dr. Surya Kant Nirala
TutorDr. Arjoo Kumari
Dr. Harsh
Dr. Sarvottam Kumar
Dr. Shashi Ranjan Kumar
Dr. Piyush
6.      MICRO BIOLOGY
POSTNAME
Prof.Dr. Kumar Jyoti Ghosh
Dr. Ramanand Kumar Pappu
Asst. Prof.Dr. Surbhi Sindhu
Anupirya Rani
Dr. Diwan Mahmood Khan
TutorMr. Anil Kumar
Dr. Arvind Kumar
Dr. Maruti Nandan
7.      FMT
POSTNAME
Prof.Dr. Ashok Kumar Yadav
Asst. Prof.Dr. Bhuwnesh Singh
TutorDr. Amulya Kishan
Dr. Vivek Kumar
8.     COMMUNITY  MEDICINE
POSTNAME
Prof.Dr. Shashi Bhushan Kumar
Asso. Prof.Dr. Shishir Kumar
Dr. Vjay Raghavan
Asstt. Prof.Dr. Girjesh Yadav
Dr. Anil Kumar Singh
EpidemiologistDr. Lalita Sisodia
Statistician-Cum tutorDr. Kumar Dinkar
TutorDr. Shahid Parwez
Dr. Imran Ansari
Dr. Aman Kumar
9.      GENERAL MEDICINE
POSTNAME
Prof.Dr. Kapil Deo Mandal
Dr. Chandra Mohan Jha
Dr. Kaushal Kishore Singh
Asst. Prof.Dr. Amit Kumar
Dr. Komal Gupta
Dr. Vishal Gaurav
Dr. Brajesh Kumar Singh
Dr. Milind Jha
SRDr. Raman Kumar
Dr. Praveen Kumar
Dr. Santanu Sinha
JRDr. Nibha Kumari
Dr. Anil Kumar
Dr. Saksham Kumar Singh
Dr. Chitra Kumari
Dr. Vipin Kumar
Dr. Rahul Kumar Roshan
10.     PAEDIATRICS
POSTNAME
Prof.Dr. Pradip Kumar Das
Asso. Prof.Dr. Shimali Sinha
Asst. Prof.Dr. Kunal Anand
SRDr. Pallavi
JRDr. Tauqueer Alam
Dr. Lal Chand Saini
11.  PULMONARY MEDICINE
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Santosh Jha
SRDr. Anand Kumar
JRDr. Druvit Kumar Singh
12.  SKIN AND  V.D
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Parul Agarwal
SRDr. Ankur Ghosh
JRDr. Gagandeep
13.  PSYCHIATRY
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Satish Kumar
SRDr. Rajesh Kumar Bharti
JRDr. Amritanshu Chaudhary
14.  GEN SURGERY
POSTNAME
Prof.Dr. Dilip Kumar Singh
Dr. Ajay Kumar Singh
Asso. Prof.Dr. Barun Kumar
Asst. Prof.Dr. Santosh Kumar
Dr. Amit Kumar Bimal
Dr. Aditya Veer Vikram
Dr. Md. Perwez Alam Khan
Dr. Abnish Kumar Karn
SRDr. Rajni Ranjan
Dr. Abhijit Kumar
JRDr. Phoolkant Pandit
Dr. Krishna Kumar
Dr. Ankit Kumar
Dr. Md. Sarfaraz Alam
Dr. Raushan Anand
Dr. Kunal Kumar
15.  ORTHOPAEDICS
POSTNAME
Prof.Dr. Kumar Shantanu Anand
Asso. Prof.Dr. Qamrul Hoda
Asst. Prof.Dr. Varun Kumar
SRDr. Thakur Prasad
JRDr. Rahul Kumar
Dr. Ajeet Kumar
16.     ENT
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Misbahul Haque
SRDr. Pallavi Gupta
JRDr. Faizan Hasan
17.      EYE
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Ganesh Kumar
Dr. Abhishek Kumar
SRDr. Atish Kumar
JRDr. Rohan Kumar
18.      OBS & GYN
POSTNAME
Prof.Dr. Sudha Kumari
Asso. Prof.Dr. Kalyani Singh
Asst. Prof.Dr. Gopinath Bhagat
Dr. Shipika
SRDr. Venus
Dr. Sweety
JRDr. Pinki Kumari
Dr. Priyanka Kumari
Dr. Gaurav Kumar Satyarthi
Dr. Sanjeet Kumar
19.      ANAESTHESIA
POSTNAME
Asso. Prof.Dr. Arun Kumar Sinha
Dr. Birendra Prasad Sinha
Asst. Prof.Dr. Ravindra Kumar Singh
Dr. Asif Siddique
SRDr. Sneha Kumari
JRDr. Md. Sadique
Dr. Pankaj Kumar Jha
Dr. Zeyauddin
20.      RADIOLOGY
POSTNAME
Prof.Dr. Sanjay Kothari
Asso. Prof.Dr. Mithilesh Kumar
Asst. Prof.Dr. Anamika Meena
SRDr. Manjeet Kumar
Dr. Rakesh Kumar Singh
21.     DENTISTRY
POSTNAME
Asso. Prof.Dr. Rahul Das
Asst. Prof.Dr. Pranav Prakash
Dr. Divya Kumari
Dr. Sumit Anand
JRDr. Ritu Raj