Clinical

 1. GENERAL MEDICINE
 

POST

 

NAME

Prof.Dr Bishnu Deo Thakur
Asst. Prof.Dr Vishal Gaurav
Dr Brajesh Kumar Singh
Dr Indra Deo Singh
SRDr Santosh Prakash
Dr. Anil Kumar Jha
JRDr Bablu Kumar
Dr Mahendra Kumar
Dr Deepak Kumar
Dr Amresh Kumar
Dr Ajay Kumar
Dr Deepak Kumar Raman

 

 1. PAEDIATRICS
POSTNAME
Prof.Dr Nigam Prakash Narain
SRDr Alok Kumar
JRDr Ajit Kumar
Dr. Binay Kumar
 1. 11. PULMONARY MEDICINE
POSTNAME
Asst. Prof.Dr Ansar Alam
SRDr Kuldeep Kumar
JRDr Saurabh Suman

 

 1. SKIN & V.D
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Arjun Prasad
JRDr Vikas Bhaskar

 

 

 1. PSYCHIATRY
POSTNAME
SRDr Anubhuti Singh
JRDr Chandan Kumar

 

 1. GEN SURGERY
POSTNAME
Prof.Dr. Hari Narayan Bhardwaj
Dr. Ashok Kumar Sinha
Asso. Prof.Dr Ajay Kumar Singh
Dr Dilip Kumar Singh
Asst. Prof.Dr Abnish Kumar Karn
Dr Vijay Shankar
Dr Barun Kumar
Dr. Mohd. Zakir Mohiuddin Owais
SRDr. Anjani Kumar Anjan
Dr. Niraj Kumar Singh
Dr. Suryasish Sen Gupta
JRDr Amrit Kumar
Dr Apoorva Rashtrik
Dr Natwar Lal Das
Dr Shashi Bhushan Kumar
Dr Vikash Kumar
Dr Jay Kishor Prasad

 

 1. ORTHOPEDICS

 

POSTNAME
Asso. Prof.Dr Alok Kumar Mishra
Asst. Prof.Dr Varun Kumar
SRDr. Ajay Kumar Kundan
JRDr Amit Kumar

 

 1. ENT
POSTNAME
Asst. Prof.Dr Pramod Prabhakar
Dr Sanjeev Kumar
SRDr. Kripa Nand Singh
JRDr Sunil Kumar
 1. EYE
POSTNAME
Asst. Prof.Dr Ganesh Kumar
SRDr. Manoj Kumar
JRDr Md. Muntakhab

  

 1. OBS & GYN
POSTNAME
Prof.Dr. Shiv Kumari Prasad
Dr Sudha Kumari
Asst. Prof.Dr Kalyani Singh
Dr. Kavita Barnwal
SRDr Ashish Kumar
Dr Shashi Kiran
Dr Kumari Khushboo
JRDr Komal Gupta
Dr Madhu Kumari

 

 1. ANESTHESIA

 

POSTNAME
Prof.Dr. Ashok Kumar Vatsyayan
Asso. Prof.Dr Chhabindra Kumar
Asst. Prof.Dr Manzar Nadeem Kazmi
Dr Md. Arshad
SRDr Ravindra Kumar Singh
Dr. Amit Abhishek
JRDr Md. Qutub Rahi
Dr Arvind Kumar

 

 1. RADIOLOGY
POSTNAME
Prof.Dr. Dilip Kumar
Asst. Prof.Dr Mithilesh Kumar
SRDr Abhiskek Agarwal

 

 1. DENTISTRY
POSTNAME
Asst. Prof.Dr. Sumit Anand