Clinical

 1. GENERAL MEDICINE
 

POST

 

NAME

Prof. Dr Bishnu Deo Thakur
Asst. Prof. Dr Vishal Gaurav
Dr Brajesh Kumar Singh
Dr Indra Deo Singh
SR Dr Santosh Prakash
Dr. Anil Kumar Jha
JR Dr Bablu Kumar
Dr Mahendra Kumar
Dr Deepak Kumar
Dr Amresh Kumar
Dr Ajay Kumar
Dr Deepak Kumar Raman

 

 1. PAEDIATRICS
POST NAME
Prof. Dr Nigam Prakash Narain
SR Dr Alok Kumar
JR Dr Ajit Kumar
Dr. Binay Kumar
 1. 11. PULMONARY MEDICINE
POST NAME
Asst. Prof. Dr Ansar Alam
SR Dr Kuldeep Kumar
JR Dr Saurabh Suman

 

 1. SKIN & V.D
POST NAME
Asst. Prof. Dr. Arjun Prasad
JR Dr Vikas Bhaskar

 

 

 1. PSYCHIATRY
POST NAME
SR Dr Anubhuti Singh
JR Dr Chandan Kumar

 

 1. GEN SURGERY
POST NAME
Prof. Dr. Hari Narayan Bhardwaj
Dr. Ashok Kumar Sinha
Asso. Prof. Dr Ajay Kumar Singh
Dr Dilip Kumar Singh
Asst. Prof. Dr Abnish Kumar Karn
Dr Vijay Shankar
Dr Barun Kumar
Dr. Mohd. Zakir Mohiuddin Owais
SR Dr. Anjani Kumar Anjan
Dr. Niraj Kumar Singh
Dr. Suryasish Sen Gupta
JR Dr Amrit Kumar
Dr Apoorva Rashtrik
Dr Natwar Lal Das
Dr Shashi Bhushan Kumar
Dr Vikash Kumar
Dr Jay Kishor Prasad

 

 1. ORTHOPEDICS

 

POST NAME
Asso. Prof. Dr Alok Kumar Mishra
Asst. Prof. Dr Varun Kumar
SR Dr. Ajay Kumar Kundan
JR Dr Amit Kumar

 

 1. ENT
POST NAME
Asst. Prof. Dr Pramod Prabhakar
Dr Sanjeev Kumar
SR Dr. Kripa Nand Singh
JR Dr Sunil Kumar
 1. EYE
POST NAME
Asst. Prof. Dr Ganesh Kumar
SR Dr. Manoj Kumar
JR Dr Md. Muntakhab

  

 1. OBS & GYN
POST NAME
Prof. Dr. Shiv Kumari Prasad
Dr Sudha Kumari
Asst. Prof. Dr Kalyani Singh
Dr. Kavita Barnwal
SR Dr Ashish Kumar
Dr Shashi Kiran
Dr Kumari Khushboo
JR Dr Komal Gupta
Dr Madhu Kumari

 

 1. ANESTHESIA

 

POST NAME
Prof. Dr. Ashok Kumar Vatsyayan
Asso. Prof. Dr Chhabindra Kumar
Asst. Prof. Dr Manzar Nadeem Kazmi
Dr Md. Arshad
SR Dr Ravindra Kumar Singh
Dr. Amit Abhishek
JR Dr Md. Qutub Rahi
Dr Arvind Kumar

 

 1. RADIOLOGY
POST NAME
Prof. Dr. Dilip Kumar
Asst. Prof. Dr Mithilesh Kumar
SR Dr Abhiskek Agarwal

 

 1. DENTISTRY
POST NAME
Asst. Prof. Dr. Sumit Anand